پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک یا تلگرام بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه - 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه پاورپوینت در حیطه مداخله در بحران با تاكيد بر فاجعه http://ensani.sellfile.ir/ وقوع بحران بستگي دارد به : موقعيت يا شرايط خاص و بحرا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور 27 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  27 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  پاورپوینت در حیطه مدیریت علمی - تیلور  — تعريف مديريت .1 هنر انجام کار به وسيله ديگران ● .2 روش استفاده بهينه از ابزار و منابع سازمان برای رسيدن به اهداف سازمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش - 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش پاورپوینت در حیطه سازمان  یادگیرنده  و مدیریت دانش قوانین ایجاد آرمان مشترک : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی - 26 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی - 26 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی  پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی پاورپوینت در حیطه مديريت اقتضائی نظريه اقتضائی رهيافت اقتضائی که گاهی رهيافت وضعيتی نيز ناميده می شود بر اجتناب از اصول گرايي مطلق تاکيد دارد . در واقع ضرورت مديريت برمبنای اقتضاء از اين واقعيت نشات می گيرد که عملکرد مدير ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی - 113 اسلاید

پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی - 113 اسلاید پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی پاورپوینت در حیطه طراحی آموزشی آموزش عبارت است از: فعاليتهايي كه با هدف تسهيل يادگيري فراگيران از سوي آموزشگر طرح‌ريزي مي‌شود و بين آموزشگر و يك و يا چند يادگيرنده به صورت كنش متقابل جريان مي‌يابد (آموزش رو در رو). - آموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 43 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 43 اسلاید پاورپوینت در حیطه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 43 اسلاید پاورپوینت در حیطه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 43 اسلاید پاورپوینت در حیطه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و نحوه گذراندن اوقات فراغت  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 43 اسلاید پاور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید پاورپوینت در حیطه مهاجرت - 70 اسلاید žمهاجرت يكي از پديده هاي مهم جمعيتي است كه امروزه ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم مورد توجه است. افزايش سريع جمعيت شهرها،نبود امكانات شهري متناسب ، ايجاد محله هاي حاشيه نشيني ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور - 15 اسلاید

پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور  - 15 اسلاید پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور  - 15 اسلاید پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور  - 15 اسلاید پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور  - 15 اسلاید پاورپوینت در حیطه معماری سرویس دهنده پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی کشور  - 15 اسلاید پاورپوینت در حیط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معماري سازماني يك كار توام - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه مديريت فرآيندهاي كسب و كار و معمار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مفاهیم و قواعد سیستمی - 30 اسلاید — واژه سیستم که در این جا مد نظر ماست به افلاطون، ارسطو و اقلیدس برمی گردد. که به ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید

پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت در حیطه کارمندیابی جذب و گزینش نیروی کاری - 26 اسلاید پاورپونیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پاورپوینت در حیطه مدیریت پیامبر در جنگ ها - 12 اسلاید پیامبر قبل از هج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی - 55 اسلاید         از تحولات اساسی ایجاد شده در علم مدیریت ، تحول در نحوه نگرش به سازمان است.   - برخی فرهنگ را به عنوان زمینه و بستری می دانند که ایجاد هر نوع تغییر و دگرگونی در ساز و کارها، رفتار، فعالیت ها و کارکردهای سازمانی را در پی دارد. - مدیران و رهبران سازمانی می توانند از فرهنگ به عنوان ابزاری منحصر به فرد و کارساز برای هر نوع مدیریت فرهنگی و انجام تغییر و تحولات سازمانی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیرت آموزشی و نقش آن به عنوان تربیت کننده مربیان و معلمان - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیرت آموزشی و نقش آن به عنوان تربیت کننده مربیان و معلمان - 11 اسلاید         مدیریت مدرسه ابتدایی به صورت روز افزونی در جهت مسئولیت مشترک معلمان در اجرای برنامه های اموزش و پرورش,روشهای پیشرفته تدریس در کلاس خود وهمچنین تصمیمات اجرایی که در جهت پیشرفت تعلیم وتربیت ومرابقت کودکان دانش آموز اتخاذ می گردند توسعه پیدا می کند. این موفقیت در اثر توسعه حرکتی است که در مدیریت مدارس ابتدایی در ابعاد بزرگتری در جهان شروع شده است و حاصل کارهایی است که در ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت معیاری از مالکولم بالدریج برای تعالی عملکرد در مدیریت - 6 اسلاید

دانلود پاورپوینت معیاری از مالکولم بالدریج برای تعالی عملکرد در مدیریت - 6 اسلاید         مدیریت برای نوآوری، یکی از ارزشهای محوری معیار مالکولم بالدریج است. این معیار ساختار جامعی را برای موسسات آموزشی به منظور تنظیم رسالت، چشم انداز، ارزشها، هدفها و چالشهای راهبردی همراه با منابع ضروری برای بهبود بلند مدت فراهم می کند. این معیار ابتدا برای افزایش رقابت بین شرکتهای تولیدی امریکا در دهه 1980 ایجاد شده بود. معیار به مرور تکامل یافته، در عمل به منظورتعالی ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت مبانی سیستم های اطلاعات مدیریت - 17 اسلاید         §داده ها یکی از منابع حیاتی سازمان هستند . §سازمانهاي کسب و کار امروزي بدون داده هاي باکيفيت قادر به بقا يا موفقيت نمي شوند. مديريت منابع داده (Data Resource Management)  فعاليتي مديريتي است که از فناوري اطلاعاتی و ابزارهاي نرم افزاري براي مديريت منابع داده هاي يک سازمان استفاده ميکند تا نيازهاي اطلاعاتي ذي نفعان را برآورده سازد.   مطالب فوق تن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک - 23 اسلاید         •ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ﺳﻴﺴﺘﻢHACCP ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺮﺳﺎﺧﺘﺎﺭﺟﺪ ﯾﺪ ، ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭی  ﻭ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻﺗﻮﺳﻂ مراکزﺍﺳﺖ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ، ﻧﮕﺮﺵ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ مراکز ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ  ﻭﺟﻮﺩﻋﺎﯾﺪﺍﺕ ﻭ ﻣﺰﺍﯾﺎی ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﺕ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩبرخی از هزینه های رایج  به شرح ذیل است: • •ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭﺣﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت توسعه پایدار روستایی بر اساس راهبرد توسعه سرمایه های اجتماعی - 20 اسلاید

دانلود پاورپوینت توسعه پایدار روستایی بر اساس راهبرد توسعه سرمایه های اجتماعی - 20 اسلاید           آجین دوجین، نگین درخشان تاریخ کهن بر بلندای البرز   «آجین دوجین» از روستاهای بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ است. این روستا با قدمت سه هزار سال، در شمال شهر کوهسار و در جنوب سلسله جبال البرز، در 70 کیلومتری پایتخت و در 8 کیلومتری شهر هشتگرد قرار دارد. این روستا از شمال به روستاهای ولیان و دوزعنبر، از جنوب به روستاهای خوروین و هرجاب، ا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت - 56 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدیریت - 56 اسلاید         نظریه مدیریت علمی •شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کار .1مطالعات زمان و حرکت .2سرپرستی تخصصی .3انگیزه های فردی .4اصول مدیریت علمی مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت و تئوری سازمان - 220 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول مدیریت و تئوری سازمان - 220 اسلاید            مديريت و مديران  مباني برنامه ريزي  مباني تصميم گيري  مباني طراحي ساختار  مديريت منابع انساني  مباني رفتار فردي و گروهي  انگيزش و پاداش  رهبري و سرپرستي مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدرسه - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت مدرسه - 23 اسلاید           مدرسه را به طور خلاصه مي‌توان: مؤسسه‌اي براي آموزش عالي تعريف كرد كه در آن علوم سنتي اسلامي- حديث، تفسير، فقه و جز آن – آموزش داده مي‌شود. اين نوع مؤسسات آموزشي به طور مرسوم مسكوني هستند. مدرسه، بر خلاف انواع عمده بناهاي اسلامي، حاصل دست و پنجه نرم كردن فرهنگ نوپاي اسلامي با تمدن‌هاي همجوار در آن قرن (قرن اول هجري) نيست. آنگونه كه سنت&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ريزي و كنترل پروژه - 23 اسلاید           ممكن است زمانبندي بدست آمده از روشهاي قبل بعلت عدم رعايت اهداف زماني پروژه قابل قبول نيست.   بعبارتي ديگر مدت زمان بدست آمده از طريق روشهاي زمانبندي، بيش از زمان مقرر مي‌باشد.   براي كاهش زمان پروژه، مي‌بايست مدت زمان فعاليتها را كاهش يابد.  سئوال اصلي اين است كه مدت زمان كدام فعاليتها بايد كاهش يابند؟  همچنين بايد روشهاي كاهش مد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مديريت شهري در جهان - 50 اسلاید

دانلود پاورپوینت مديريت شهري  در جهان - 50 اسلاید           اطلاع از ساير کشورها براي اين است که يا ايده بگيريم و اقدامات جديدي انجام دهيم و يا ناآگاهانه اقدامي را شروع نکنيم و اشتباهات آن ها را تکرار نکنيم.لزوما به معناي تقليد نمي باشد.      بيشترين مطالعات در مورد ساير کشورها توسط کشورهاي پيشرفته صورت مي گيرد. حتي روي کشورهاي در حال توسعه مطالعات گسترده انجام مي دهند تا از تجربيات آنها استفاده کنند. مت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید         nنياز به يک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود. nدر يک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار بايد در نظر گرفته شود. nبرای کاهش پيچيده گيهای چنين محيطی از طراحی لايه ای استفاده می شود. متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیر تحول زندانها و قوانین آن در افغانستان - 53 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیر تحول زندانها و قوانین آن در افغانستان - 53 اسلاید         تعریف زندان: خطط مقریزی .1زندان عبارت است از اینکه شخص بازداشت شده از تصرف های خود خواه و آزادانه ممنوع گردد. .2زندان عبارت از مکانی است که اشخاص از نظر فزیکی محدود، توقیف و معمولاً از آزادیهای شخصی محروم می شوند. .3زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین و یا به طور دایم به منظور اصلاح و تربیه مجدد و تحمل جزایی نگهدا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت سلسله مراتب قرارداد - 30 اسلاید         n نياز به يک قرارداد مشترک که به آن پروتکل گفته می شود. n در يک پروتکل شبکه ای مسائل متنوعی از سخت افزار و نرم افزار بايد در نظر گرفته شود. n برای کاهش پيچيده گيهای چنين محيطی از طراحی لايه ای استفاده می شود. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت دوره آموزش دستورالعمل پلمب گذاري وسايل توزين و سنجش - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت دوره آموزش دستورالعمل پلمب گذاري وسايل توزين و سنجش  - 45 اسلاید           ماده 3 : کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری که در دادوستد و ارائه خدمات عمومی بکار می رود باید دارای علامت مخصوص اوزان و مقیاسها باشد .   ماده 4: نقش علامت استاندارد بر روی اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش نشانه انطباق ویژگیهای فرآورده با استاندارد ملی مربوطه است و دارا بودن علامت مخصوص اوزان و مقیاسها نشانه تأئید صحت و دقت اوزان و وس ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مسائل فقهی پیوند اعضا - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت  مسائل فقهی پیوند اعضا - 27 اسلاید         •ارزش انسان در نظام خلقت •انسان کيست ؟ حقيقت انسان و اصل او, مظهر و مجلاي وجه الله و جلوه گاه اسما و صفات حق است و همان اصلي است که از آن تعبير به   نَفَختُ فِيهِ مِن رُوحِي    شده است. متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت نحوه برخورد آتش نشانان به عنوان مسئول اصلی پاسخ گویی به حوادث شیمیایی - 14 اسلاید

دانلود پاورپوینت نحوه برخورد آتش نشانان به عنوان مسئول اصلی پاسخ گویی به حوادث شیمیایی - 14 اسلاید           چه نوع آموزشی برای آتش نشانان مورد نیاز است : .1آتش نشانان نحوه مقابله با مواد شیمیایی خطرناک مانند L.P.G ، بنزین ، الکل و ... را در طی دوران آموزش خود فرا می گیرند. .2آتش نشانان نحوه استفاده از دستگاههای تنفسی هوای فشرده را فرا می گیرند و در اکثر حریقها و حوادث از آن استفاده می کنند. .3آتش نشانان  استفاده از وسائل حفاظت فردی عمومی آتش نشانان را آموزش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ایمنی فردی - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت ایمنی فردی - 37 اسلاید           lفهرست: lمقدمه lتعریف وسايل حفاظت فردي lكلاه ايمنيHead Protective lماسك تنفسي Respirator Protective lگوشي ايمني  Ear Protective lعينك ايمنيEye Protection lدستكش ايمنيHand Protective lلباس كارBody Protective lكفش كار Foot Protective lكمربند ايمني متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی - 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی - 52 اسلاید         •ویژگی های یک برنامه خوب •اهداف باید روشن، مشخص و قابل فهم باشند •یک برنامه خوب باید ساده و جامع باشد •برنامه باید قابل انعطاف باشد •برنامه باید دارای محدوده زمانی باشد •برنامه باید با همکاری کارکنان تهیه شود متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت قرارداد پیمانکاری - 155 اسلاید

دانلود پاورپوینت قرارداد پیمانکاری - 155 اسلاید           •پیمانکار مدیریت : شخصیتی حقوقی است که به نمایندگی از طرف کارفرما ویا  مجری طرح مسئولیت مدیریت، کنترل و هماهنگی پروژه ها  و  مراحل اجرائی  را به عهده دارد. • •پیمانکار مدیریت وظایف خود را درچارچوب  روشها، ضوابط  و دستورالعمل هایی که به تا یید کارفرم ا یا مجری طرح رسیده است،  انجام داده و با اعمال مدیریت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مسیر شغلی - 31 اسلاید

دانلود پاورپوینت مسیر شغلی  - 31 اسلاید           •  مسیرشغلی معانی مختلفی دارد؛ مسیرشغلی بیشتر به معنای پیشرفت و ترقی بکار می رود ولی در اینجا می توان مسیرشغلی را اینگونه تعریف نمود:   •مجموعه ای از مشاغل که یک فرد در طی مسیر زندگی اش در پیش می گیرد . ( سید جوادین ، رضا، 1388 ، ص307 ).   •  مجموعه متوالی نگرشها و رفتارهای فردی در زمینه فعالیتها و تجربه های مربوط به کار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مسئله بهینه سازی با چند تابع هدف - 40 اسلاید

دانلود پاورپوینت مسئله بهینه سازی با چند تابع هدف - 40 اسلاید           ¢ بهینه سازی توابع مختلف و گاه متضاد به طور همزمان — ترکیب مقادیر توابع هدف مختلف و به دست آوردن یک مقدار برازندگی (Fitness) • مسئله به یک تابع تک هدفی تبدیل می شود. — بدست آوردن جواب هایی که حداکثر تعداد توابع هدف را بهینه کند • مجموعه جواب بهینه ی پارتو (Pareto Optimal Set) . متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت فعال‌سازی جامعه‌ی خیرین - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت فعال‌سازی جامعه‌ی خیرین  - 15 اسلاید           n برمبنای تجربه ایران و کشورهای جهان مشارکت مردم ، به صورت یک حرکت ملی، محور و اصل توسعه پایدار موفق، خاصه در زمینه کارآفرينی و اشتغال ‌ زایی است. n برنامه‌های موفق ، مبتنی بر نیروی خلاق مردم هستند و مردم نسبت به آن احساس مالکیت دارند. n برای بسیج و جلب همکاری مشتاقانه مردم، نهادهای مردمی کارآمدتر از دولت می‌توانند بخش خصوصی و نهادهای عل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت جهانی شدن اسلام - 61 اسلاید

دانلود پاورپوینت جهانی شدن اسلام - 61 اسلاید           با انعقاد پیمان حدیبیه پس از نوزده سال کشمکش با اعراب متعصب و لجوج فرصتی فراهم شد که رسول خدا رسالت جهانی خود را با ارسال نامه هایی برای روسا سلاطین و شخصیتهای برجسته معنوی و سیاسی وقت در اقصی نقاط دنیا آغاز کند.   پیامبر شش نفر از ورزیده ترین نیروهای خود را با نامه هایی به عنوان سفیران هدایت در یک روز مشخص به سرزمینهای ایران مصر حبشه بحرین و حیره اردن اع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید

دانلود پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات - 80 اسلاید         uاطلاعات ( مانند ساير دارائی‌های سازمانی ) به عنوان يک دارائی مهم و باارزش برای هر سازمان به حساب می‌آيد و در نتيجه نيازمند ارائه راهکارهای حفاظتی لازم برای نگهداری آنها ، می‌باشند .   uاستاندارد ISO 27001   تامين کننده يک سري از ابزارهاي سازگار با يکديگر براي سنجش مديريت امنيت اطلاعات در هر سازمان با هر نوع کار يا حجم سازمان مي باشد. اي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت داده - 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیستم مدیریت داده - 36 اسلاید         کلیه دارایی ها شناخته شده و در ۵ گروه طبقه بندی می شود.   ¢دارايي هاي اطلاعاتي فايل هاي الکترونيکي، پايگاه هاي داده مربوط به نرم افزارهاي موجود در سازمان ¢ ¢دارايي هاي کاغذي مستندات مکتوب مانند قراردادها، راهنماهاي کاربري و ... ¢ ¢دارايي هاي پرسنلي کارمندان، کارشناسان و مديران ¢ ¢دارايي هاي نرم افزاري  نرم افزارهاي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ارتباطات درون سازمانی - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت ارتباطات درون سازمانی - 23 اسلاید             n موانع ارتباطات n شرح وظایف n رویه ها n موانع سازمانی n موانع سلسله مراتب اداری n موانع فردی n زبان متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری - 116 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی

دانلود پاورپوینت اقدامات بهداشتی در شرایط اضطراری - 116 اسلاید - چند اسلاید انگلیسی           در این گزارش عنوان شده است که هزینه ۱۸ میلیارد دلاری تصادفات در سال ۸۶ به تنهایی ۳۳ سال بودجه فعلی راهداری کشور، ۲۲۰ سال بودجه فعلی ایمنی‌سازی نقاط حادثه‌خیز کشور، هزینه ایجاد دو میلیون شغل برای جوانان ، ساخت ۱۲ برج به اندازه بزرگ‌ترین برج ساخته شده در دوبی یا خرید ۶۰ فروند هواپیمای ایرباس را پوشش می‌دهد. ملاحظه ای بر آمار خسارات جنگ جهانی د ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت هزینه‌های ترک خدمت کارکنان - 15 اسلاید         } از آنجا كه اكثر تر كهاي مضر براي سازمان ناشي از تر كهاي اختياري است كه غالب كاركنان سيال راشامل مي شود، سازمانها بويژه سازمانهاي دانش محور مي بايست تلاش خود را پيرامون مديريت بر كنترل ترك خدمت اختياري اين كاركنان متمركز نمايند و در خصوص كاركناني كه كارآئي لازم را ندارند سازمانهاي دانش محور تلاش مي نمايند بطرق مختلف منجمله ايجاد انگيزه هاي مادي قابل ملاحظه براي بازنشست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت ساز و كار تداوم حيات سازمان ها در محيطهاي پويا - 32 اسلاید

دانلود پاورپوینت ساز و كار تداوم حيات سازمان ها در محيطهاي پويا - 32 اسلاید           تعريف محيط سازمان در نگرش سيستمي -محيط مجموعه شرايط و عوامل خارجي موثر بر سازمان مي باشد. -محيط پديده هاي اطراف سازمان مي باشد. -محيط تصور مدير از پديده هاي پيرامون سازمان مي باشد نه خود ان پديده ها. -محيط به عواملي كه خارج از سازمان قرار دارند،ولي تا اندازه اي در عملكرد ان دخالت دارند. متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح - 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت كدگذاري حوادث و سوانح - 41 اسلاید           —کدهای علل خارجی جراحت ها، مسمومیت ها و سایر وضعیت های بهداشتی، استراتژی هایی را جهت پیشگیری و پژوهش ارائه می دهند. انجام می شود استفاده از کدهای تشخیصی موثر نیست بلکه استراتژی های پیشگیری، وابسته به علل ایجاد صدمات هستند یک تشخیص می تواند دارای علل خارجی متعددی باشد. به عنوان نمونه می توان با استفاده از کدهای تشخیصی، پارگی تصادفی ناشی از سقوط را از پارگی ناشی از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت حریق و اطفاء حریق - 29 اسلاید

دانلود پاورپوینت حریق و اطفاء حریق - 29 اسلاید             تجهيزات مبارزه با حريق تجهيزات مبارزه با حريق در روي كشتي ها عمدتاٌ شامل موارد زير مي باشند. 1- سيستم هاي ثابت اطفاء حريق 2- سيستم پمپ ها و لوله كشي اطفاء حريق (FIRE MAIN) 3- كپسولهاي پرتابل آتش نشاني 4- تجهيزات انفرادي و تجهيزات متفرقه 5- سيستم هاي آلارم(كه در فصل 6 اين جزوه تشريح شده است) در اين بخش بطور خلاصه به تشريح ايمني تجهيزات پرداخته مي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید

دانلود پاورپوینت اهداف علم ارگونومی - 28 اسلاید             l ارگونومیک علم طراحی سازگار محیط و محصولات با کاربران است. لغت ارگونومیک از لغات یونانی «ارگون» به معنای «کار» و «نوموس» به معنای «قانون» گرفته شده است و اصطلاحا به معنی انطباق کار برای افراد، از طریق طراحی وظیفه و روش ها و نیز انطباق افراد با کار از طریق استفاده مناسب از چیدن روش های صحیح می باشد. باید توجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(6):