پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

دسته بندی محصولات

محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک یا تلگرام بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت درحیطه مخلوط - 13 اسلاید

پاورپوینت درحیطه مخلوط - 13 اسلاید پاورپوینت درحیطه مخلوط پاورپوینت درحیطه مخلوط پاورپوینت درحیطه مخلوط پاورپوینت درحیطه مخلوط پاورپوینت درحیطه مخلوط پاورپوینت درحیطه مخلوط http://ensani.sellfile.ir/ مخلوط چیست: وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.   4- چگونه مي فهميم دو ماده مايع كه با هم آميخته شده اند مخلو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها پاورپوینت در حیطه مخلوط گازها http://ensani.sellfile.ir/ انتروپی یک مخلوط گازی آرمانی برابر با مجموع انتروپی های اجزای مخلوط به همان صورتی که در مخلوط وجود دارند می باشد. با به خدمت گرفتن قاعده گیبز-دالتون چنین فرض می شود که رفتار هر یک از م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري - 16 اسلاید

پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري - 16 اسلاید پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري پاورپوینت در حیطه معيارهاي مبتني بر سيگنال براي تخمين نقاب طيف‌ نگاري پاورپوینت در حیطه مع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی - 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی پاورپوینت در حیطه مجموعه سازی http://ensani.sellfile.ir/ تعریف مجموعه سازی مجموعه سازی عبارت است ازعمل يا فرايند نياز سنجي ؛ انتخاب و دسترس پذير ساختن محتواي منابع اطلاعاتي مورد نياز جامعه كتابخانه از راههای خريد؛ اهداء ؛ مبادله يا ساير روشها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی - 98 اسلاید

پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی - 98 اسلاید پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی پاورپوینت در حیطه روش استفاده از متون علمی شیمی http://ensani.sellfile.ir/ هدف کلی: آشنا نمودن دانشجویان با انواع منابع شیمی وروش علمی استفاده از آنها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن پاورپوینت در حیطه محيط زيست و حفاظت از آن http://ensani.sellfile.ir/ آلودگي هوا وپيشگيري از آن هوا ونقش آن درطبيعت هوايي كه ما تنفس مي كنيم،مجموعه از21درصداكسيژن ،78 درصدازت ،1درصد س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه ترموديناميک - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ترموديناميک - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه ترموديناميک پاورپوینت در حیطه ترموديناميک پاورپوینت در حیطه ترموديناميک پاورپوینت در حیطه ترموديناميک پاورپوینت در حیطه ترموديناميک پاورپوینت در حیطه ترموديناميک http://ensani.sellfile.ir/ اصل سوم ترمودینامیک آنتروپی هر جسم خالص ساده یا مرکب به شکل بلور کامل در صفر مطلق صفر است. نتیجه : از آنجا که تمام مولکولها در شبکه های بلوری در یک کریستال در تعادل کامل هستند و هیچ گون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره - 28 اسلاید

پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره - 28 اسلاید پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره پاورپوینت در حیطه متان و گاز هیدروژن سولفوره http://ensani.sellfile.ir/ متان و گاز هیدروژن سولفوره تجزیه‌های میکروبی مواد آلی در شرایط بی‌هوازی متان و گاز ه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی - 33 اسلاید

پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی - 33 اسلاید پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی  پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتوتلوریک در اکتشاف عمیق آبهای زیرزمینی پاورپوینت در حیطه کاربرد روش مگنتو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی - 9 اسلاید

پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی - 9 اسلاید پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی پاورپوینت در حیطه متاگونیموس یوکوگاوایی http://ensani.sellfile.ir/ چرخه زندگی میزبانان قطعی عبارتند از: سگ، گربه، خوک، مرغ ماهیخوار و احتمالا سایر پرندگان ماهیخوار. کرم بالغ با این خصوصیات مشخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه - 83 اسلاید

پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه - 83 اسلاید پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه پاورپوینت در حیطه متابولیسم اسیدهای آمینه هضم و جذب و متابولیسم کلی آمینو اسیدها تعادل نیتروژنی : تفاوت مقدار کل دریافت و مقدار کل دفع N این تعادل ممکن است + یا یا کامل باشد. &ndash ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه جيوه - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه جيوه - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه جيوه  پاورپوینت در حیطه جيوه  پاورپوینت در حیطه جيوه  پاورپوینت در حیطه جيوه  پاورپوینت در حیطه جيوه  پاورپوینت در حیطه جيوه  بردگان و مح كومين را در معادن جيوه به كار وادار مي كردند اول ين بار علائم مسموميت با جيوه توسط ژان فرنل ( Jean Fernel ) توص يف شد كوسمول مسموميت جيوه در آينه سازان را شرح داد و نشانه كوسمول ( قرمزي ته حلق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث - 18 اسلاید

پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث - 18 اسلاید پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث  پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث  پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث  پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث  پاورپوینت در حیطه قوانین مهم مثلثات در مثلث و برخی روابط مثلثاتی در مثلث  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي - 97 اسلاید

پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي - 97 اسلاید پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي پاورپوینت در زمینه ليست هاي پيوندي تعريف ليست پيوندي Link List تعريف : مجموعه ای از گره ها که هرگره حداقل شامل يک فيلد داده ويک فيلد اشاره گر است. اشاره گر هر گره از نوع خود گره است. هر گره به وسيله ی اشاره گر خود به گر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته - 30 اسلاید

پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته - 30 اسلاید پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته پاورپوینت در حیطه درس ساختمان های گسسته یک مجموعه (Set) چیست؟ یک مجموعه یک مجموعه نا مرتب از اشیا است. اسامی افراد کلاس: {علی، احمد، زهرا، ...} استان های ایران: {تهران، مازندران، گیلان، ...} مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث - 16 اسلاید

پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث - 16 اسلاید پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زواياي داخلي مثلث پاورپوینت در حیطه ايجاد نگرش در مورد مثلث و مجموع زوايا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن - 20 اسلاید

پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واثرات آن  - 20 اسلاید پاورپوینت در حیطه روشهای تجزیه تحلیل شکست واث ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه رگرسیون لوجستیک - 25 اسلاید ایده اصلی دسته بندی کننده بیزی برای محاسبه P(Y|X) لازم دارد تا مقادیر P(Y) و P(X|Y) را یاد بگیرد. چرا مستقیما P(Y|X) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپورینت در حیطه محیط زیست و آلودگی آب - 10 سلاید

پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید پاورپورینت در حیطه محیط زیست  و آلودگی آب - 10 سلاید — محیط زیست: محیط پیرامون انسان متشکل از آب، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید

پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید پاورپوینت در حیطه کامپوزیت ها - 10 اسلاید به دلیل قابلیت شکل پذیری آسان وزن کم و خواص مکانیکی مطلوب پلیمر به عنوان یک ماده ی ایده آل در زمینه کامپوزیت ها به شمار می رود . رایج ترین زمی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید

پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید پاورپوینت درسی در حیطه سنگها - 34 اسلاید كمتر كسي است كه در اطراف خود متوجه سنگها نشده باشد شايد سنگ هاي پله خانه خودتان را ديده ايد و يا درنماي بعضي از ساختمانها سنگ ها زيبا نظر شما را جلب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقدمه‌اي برمتابولیسم و بيوشيمي - 25 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید

پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت در حیطه آئين‌نامه ايمني آزمايشگاه ها - 13 اسلاید پاورپوینت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري - 115 اسلاید

پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - 115 اسلاید پاورپوینت در حیطه مقياسهاي اندازه گيري  - ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخ علم شیمی - 164 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخ علم شیمی - 164 اسلاید         lدر مصر باستان بسیاری از فنون کشاورزی پیشرفته تر بوده است و برخی هنرهای دستی و ممعماری هم با کیفیت بالائی رواج داشته است. اهرام ، کتیبه ها lیکی از بزرگترین ترقی و پیشرفت مصر باستان اختراع نوشتن است. lدر پاپیروس گولینچف معادله   برای محاسبه هرم ناقص مربع القاعده داده شده است که می توان از آن به عنوان شاهکار هندسه مصر نام برد. طب بقراط در نیمه راهی که طب مصر با ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مكانيسم ها - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت مكانيسم ها - 54 اسلاید           žسينماتيك ماشينها عبارت است از مطالعه و تجزيه و تحليلي كه راجع به حركت نسبي اجزاي ماشينها مي باشد. در اين تجزيه و تحليل تغيير مكان، سرعت و شتاب مد نظر قرار خواهد گرفت. žحركت يك جسم صلب را مي توان برحسب يك و يا چند نقطه از آن مشخص نمود.حركت يك جسم نسبت به جسم ديگري كه ساكن است را حركت مطلق نامند.بنابراين حركت نقطه يك حركت مطلق است. žاگر دو جسم داراي حركات مطلق م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحقیقات زیست پزشکی - 22 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحقیقات زیست پزشکی - 22 اسلاید         •چارچوبی از اولویت بندیهای های علمی است كه NIH باید بطور كل برای بهینه سازی مجموعه تحقیق به كار برد.   • تابلویی از  یك سیستم  تحقیق كارآتر ، نوتر و مولدتر در بهداشت ،مكانیسم بیماریها و رفتارهای مربوطه می باشد. • مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت خلاصه.چگونگی بوجود آمدن سوخت های فسیلی - 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت خلاصه.چگونگی بوجود آمدن سوخت های فسیلی - 13 اسلاید         انرژی حاصل از نور خورشید. در صفحه های خورشیدی برای تولید انرژی الکتریکی به کار می رود . صفحه های خورشیدی را می توان در وسیله های مختلفی مانند ماشین حساب. ماهواره ها. چراغ ها. و تابلو های راهنمایی و رانندگی و همچنین بام و نمای ساختمان ها به کار برد). بیشتر صفحه های خورشیدی که هم اکنون به کار می روند.تنها یک پنجم یا 20 در صد انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گرما و سرما - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت گرما و سرما - 15 اسلاید           دانلود پاورپوینت گرما و سرما - 15 اسلاید •گرما را تعریف کنید •افزایش گرما در یک محیط مادی چه تغییراتی ایجاد می کند؟ •روشهای اندازه گیری حرارت •کالری (مقدار گرماي لازم براي افزايش °1 c دماي 1 گرم آب ) •ظرفیت حرارتی (مقدار انرژی لازم برای افزایش °1 C حرارت 1 Kg ماده) •این میزان با توجه به دمای ویژه برای مواد مختلف متفاوت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گازهای محافظ - 11 اسلاید

دانلود پاورپوینت  گازهای محافظ - 11 اسلاید           دانلود پاورپوینت  گازهای محافظ - 11 اسلاید o مخلوط گازهای آرگون و هلیوم o مخلوطی از آرگون و هلیم، ترکیبی از پایداری قوسی ناشی از وجود آرگون و افزایش حرارت ورودی و نفوذ ناشی از هلیوم را در فلز جوش به نمایش می گذارد، که با افزایش نسبت به هر یک، خلوص مشابه آن تقویت می گردد. o یک ترکیب عمومی و معمول در بازار ترکیب 80 درصد آرگون با 20 درصد هلیوم است که به طو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند - 45 اسلاید

دانلود پاورپوینت دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماند  - 45 اسلاید           بسیاری ازعوامل اجرايي پسماند از اقشاری هستند كه در پايين ترين پله نردبان طبقات اجتماعی قرارمی گیرند وبدلیل انجام کارهای سخت وبا عوامل مخاطره آمیز در معرض انواع بیماریها وحوادث قرار دارند. بر این اساس شرعا وعرفا بایستی به ايمني و بهداشت اين افراد توجه زیادی نمود. در زندگی قرن بیست ویکم بشر در فعالیت های مختلف از فعالیتهای عادی گرفته تا فعالیتهای اداری، صنعتی، کشاو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت کاغذ پی ا چ - 9 اسلاید

دانلود پاورپوینت کاغذ پی ا چ - 9 اسلاید         درجه بندی کاغذ پی اچ به این صورت است:درجه بندی آن از 0 تا 14 است.از از 0 تا 7 ماده ی اسید را نشان می دهد و ماده ی اسیدی  هرچه به صفر نزدیک تر باشد اسید آن قوی تر است و هر چه به هفت نزدیک تر باشد اسید آن ضعیف تر است.عدد 7 نشان دهنده ی  ماده ی خنثی است مانند آب خالص.   آیا این ماده اسید است؟ حدس بزنید این ماده در کاغذ پی اچ چه عددی را نشان می دهد؟ متن ف ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 54 اسلاید

دانلود پاورپوینت روش های ژئوقیزیکی مناسب برای مطالعه آبخوان های سخت - 54 اسلاید         هدف از مطالعات   مهم‌ترین اهداف انجام مطالعات ژئوفیزیکی در محدوده غار زرین‌آباد را می‌توان بصورت زیر خلاصه نمود: • بررسی میزان، چگونگی، ژرفا و ابعاد گسترش غار • بررسی وجود و یا عدم  وجود حفره‌های کارستی دیگر • بررسی میزان، ژرفا، چگونگی و ابعاد گسترش حفره‌های احتمالی • بررسی چگونگی ارتباط حفره‌های احتمالی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت آناليز مودال سيستم هاي چند درجه آزادي ناميرا - 17 اسلاید

دانلود پاورپوینت آناليز مودال سيستم هاي چند درجه آزادي ناميرا - 17 اسلاید         —معادله ارتعاش آزاد يک سيستم چند درجه آزادي به مساله مقدار ويژه زير منجر خواهد شد: — —ريشه دوم اين مقادير ويژه، فرکانس هاي طبيعي سيستم و بردارهاي ويژه، شکل مودهاي سيستم مي باشند. —از جبر خطي مي دانيم که اگر فرکانس هاي طبيعي متمايز و غير صفر باشند، شکل مودهاي متناظر با آنها مستقل خواهند بود. بنابراين  شکل مود حاصل، پايه اي براي  فضاي برداري  بعدي تشکيل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت گازها - 42 اسلاید

دانلود پاورپوینت گازها - 42 اسلاید         در شرايط عادي فشار و دما ، گازهاي حقيقي رفتار ايده آل دارند ، اما در فشارهاي زياد و دماهاي پائين انحراف زياد است . در نظريه جنبشي گازها فرض مي شود كه مولكولهاي گاز حجمي ندارند و هيچ نيروئي بين مولكولهاي گاز وجود ندارد. ولي چون اين دو فرض درست نيستند،گازهاي حقيقي از رفتار ايده آل انحراف دارند . متن فوق تنها بخشی از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه - 37 اسلاید         vپپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود. vدی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید vتری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید vپلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید vاصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص  باشدبکار می رود. v ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه - 38 اسلاید

دانلود پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه - 38 اسلاید         vپپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود. vدی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید vتری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید vپلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید vاصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص  باشدبکار می رود. v ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز - 55 اسلاید

دانلود پاورپوینت واکنش زنجیره ای پلی مراز - 55 اسلاید           واکنش زنجیره ای پلی مراز :   •مخترع واکنش PCR کَری مولیس ( Kary Mullis ) می باشد که در سال 1983 این روش را جهت تکثیر DNA معرفی کرد. • • قبل از این کشف، ساخت قطعات DNA با روش های کند و پر هزینه شیمیایی انجام می گرفت. • •به دلیل اهمیت این اختراع، کاربردهای فراوان و نقش ارزنده آن در پیشرفت علم ژنتیک و زیست شناسی مولکولی، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت انواع آلودگی ها - 75 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع آلودگی ها - 75 اسلاید               سر و صدا شایع ترین عامل زیان آور محیط كار است . حداكثر سر و صدای مجاز در محیط كار در یك شیفت ۸ ساعته، ۸۵-۹۰ dB می باشد . صوت بیش از حد مجاز سبب ناشنوایی های حسی، عصبی و یا هر دو می گردد . افزایش فشار، قند و كلسترول خون، اضطراب، ناراحتی عصبی و اختلالات شنوایی در كودكانی كه مادرانشان به هنگام بارداری در معرض سر و صدای بیش از حد مجاز بوده اند، از دی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا و گازهای گلخانه ای - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت تکنولوژيهای کاهش انتشار آلاينده های هوا  و گازهای گلخانه ای  - 70 اسلاید           چرا آلودگی هوا مهم است؟   مصرف هوا در مقایسه با آب و غذا   متوسط مصرف روزانه غذا توسط انسان:   1.5 kg متوسط مصرف روزانه آب توسط انسان : 2.5 kg  متوسط مصرف روزانه هوا توسط انسان:  15 kg      انسان می تواند بدون آب و غذا تا چندین روز زنده بماند ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخواهد بود ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت تعادل مایعات و الکترولیت‌ها - 70 اسلاید

دانلود پاورپوینت تعادل مایعات و الکترولیت‌ها - 70 اسلاید           تعادل مایع و الکترولیت و اسید و باز برای تداوم سلامتی و عملکرد سیستم‌های بدن ضروری است و لازمه این تعادل مصرف و دفع آب و الکترولیت‌ها و تنظیمات‌ سیستم کلیوی و ریوی است. در حالی که عدم تعادل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله بیماری باشد و می‌تواند بر عملکرد سیستم عصب مرکزی، متابولیسم و تنفس تأثیر بگذارد. بنابراین آگاهی و درک مکانیسم&zw ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت اثر مواد زايد اكسيژنخواه برروي رودخانه‌ها - 56 اسلاید

دانلود پاورپوینت اثر مواد زايد اكسيژنخواه برروي رودخانه‌ها - 56 اسلاید         . براي پيش بيني ميزان افت اكسيژن لازم است بدانيم كه چه مقدار ماده زايد به آب تخليه شده و چه مقدار اكسيژن براي تجزيه اين مواد نياز است. با توجه به اينكه اكسيژن بطور مداوم از اتمسفر به آب وارد مي‌شود و به وسيله ارگانيسم‌ها نيز مصرف مي‌شود، غلظت اكسيژن در رودخانه توسط سرعت نسبي اين فرآيندهاي رقابتي تعيين مي‌شود. مواد اكسيژنخواه آلي معمولاً از طريق تعيين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت پاک کننده ها - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت پاک کننده ها - 23 اسلاید         صابون از هيدروليز قليايي روغن هاي طبيعي  حيواني و گياهي مانند ( پيه ،روغن هاي نارگيل،زيتون، نخل و تالو) در مجاورت باز قوي بدست مي آيد که اين واکنش را فرايند ساپونيفيکاسيون (saponification ) مي نامند. همه نمکهاي فلزي اسيدهاي چرب، صابون هستند اما تنها نمک هاي قليايي تک ظرفيتي مانند سديم و پتاسيم در آب حل مي شوند ولي نمک هاي 2ظرفيتي مانند کلسيم و منيزيم درآب به خوبي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت مواد افزودنی - 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت مواد افزودنی - 30 اسلاید           ماده افزودنی ، ماده ای است به غیر از سیمان پرتلند،سنگدانه ،آب والیاف تقویتی که به صورت پودریا مایع ،به عنوان یکی از مواد تشکیل دهنده بتن وبرای اصلاح خواص بتن ،کمی قبل از اختلاط یا در حین اختلاط به آن افزوده می شود(ASTM C125). متن فوق فقط یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛   برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود پاورپوینت انواع مواد الكل و نيكوتين - 142 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع مواد الكل و نيكوتين - 142 اسلاید           •الكل يك كند كننده سيستم اعصاب مركزي است •به مقدار كم مي ‌ تواند اثر محرك داشته باشد •ماده مؤثر و psychoactive در مشروبات الكلي الكل اتيل است كه تخمير شكر با ييست بدست مي ‌ آيد •نوشيدني ‌ هاي الكلي مي ‌ توانند قوي باشند –آبجو يا سوداي الكل دار (1تا 7 درصد) –شراب ( 10 تا 15 درصد) –اسپيرايت ( ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(2):